Οδηγοί video - Jazler Software

Video οδηγοί για διάφορες λειτουργίες του Jazler

Jazler SOHO - First steps to set up a Radio Station
Jazler SOHO - The Stitcher
Jazler RadioStar v2.11.x New Features (August 2016)
VideoStar
Jazler RadioStar Tutorials - Greek - Προγραμματισμός Διαφημίσεων
Jazler RadioStar Tutorials - Greek - Δομή αυτόματου προγράμματος
Jazler RadioStar Tutorials - Greek - Προγραμματισμός Force Clocks
Jazler24 - English - Basic Startup Tutorial Video
Jazler24 - Ελληνικά - Ξεκινώντας με τον Jazler24
To top

please wait...

Loading...