Σημειώσεις εκδόσεων - Jazler Software

1.2.21 – 13 Μαΐου 2024

Studio

 • Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης playlist κατά την εισαγωγή playlist στο studio
 • Διορθώθηκε ένα bug όταν με ενεργοποιημένο STOP/NEXT και πατημένο PAUSE, το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ είναι απενεργοποιημένο
 • Διορθώθηκε ένα bug όταν break με άμεση εκκίνηση δε διακόπτει αρχεία Assets
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου δεν αφαιρούσε Jingle μετά από Force clock
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου θα ακύρωνε break με Άμεση Εκκίνηση που περιέχει μόνο ενα σποτ με προτεραιότητα Ανακοίνωση ώρας
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου Force clock που περιέχει συγκεκριμένο τραγούδι που είναι μπλοκαρισμένο, θα ακύρωνε όλο το Force clock
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου κατά την αναμετάδοση με ενεργοποιημένο το συγχρονισμό διαφημιστικών, θα μεταδιδόταν ένα break στην ώρα του

Weather API (RDS)

 • Ενημερώθηκε το Weather API ώστε να είναι συμβατό με την τελευταία έκδοση (3.0). Η τελευταία έκδοση απαιτεί να έχετε ορίσει κάποια μέθοδο χρέωσης. Προτείνεται ο ορισμός ορίου να αποφυγή χρεώσεων μέσα από τον OpenWeather λογαριασμό σας

Ειδοποιήσεις (email)

 • Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής email μέσω SMTP
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου δεν μπορούσε να στείλει ειδοποιήσεις email

Αναφορά Πνευματικών δικαιωμάτων

 • Διορθώθηκε ένα bug όπου συνδυασμός ρυθμίσεων μορφής ημερομηνίας απέτρεπε τη δημιουργία αναφοράς

Ενημέρωση Internet

 • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ασφαλούς σύνδεσης μέσω SSL σε συνδέσεις FTP
 • Διορθώθηκε ένα bug ενημερώνοντας το NowOnAir.xml με το προεπιλεγμένο μήνυμα των Απευθείας αρχείων

Βάσεις

 • Προστέθηκαν2 νέα πεδία ISWC & ISRC για όλα τα ηχητικά

Βάση διαφημίσεων

 • Προστέθηκαν φίλτρα στην Επεξεργασία Διαφημιστικών Breaks στη λίστα των spot
 • Στη βάση πελατών μπορεί να τροποποιηθούν τα στοιχεία του κάθε πελάτη

Αυτόματο Πρόγραμμα

 • Διορθώθηκε ένα bug όπου ανοίγοντας τον προγραμματισμό σε συγκεκριμένη μέρα θα έκλεινε το πρόγραμμα

Playlists

 • Διορθώθηκε ένα bug στην προεπισκόπηση προγραμματισμού playlist
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου κατά την εξαγωγή playlist αποθηκευόταν λάθος το αρχείο
1.2.10 – 31 Ιανουαρίου 2024

Studio

 • Τα αρχεία μεταβαλλόμενου χρόνου δεν κρατούσαν την ένταση ηχητικού από την καρτέλα.
 • ΝΕΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Ο Database browser πλέον θυμάται τις θέσεις των στηλών. Δεξί κλικ στην επαναφορά, επαναφέρει πλήρως τις ρυθμίσεις.
 • AirplayHistory.xml δεν λειτουργούσε στο Studio LightWeight mode.
 • Η προεπισκόπηση αρχείου στο studio πήγαινε εκτός ορίων και δεν ήταν δυνατόν να κλείσει.
 • Προσθήκη ή αφαίρεση ενός break στις ρυθμίσεις δεν φαινόταν στο studio μέχρι να γίνει επανεκκίνση. Τώρα η αλλαγή φαίνεται κατευθείαν ακόμα και αν γίνει αλλαγή απο workstation.
 • Διόρθωση προβλήματος σχετικό με λάθος μετάδοση break (break διαφορετικής μέρας μεταδιδόταν).

Βάσεις

 • Όταν γινόταν διαγραφή κατηρογορίας jingle/sweeper/voicetrack/asset δεν γινόταν σωστός έλεγχος.
 • Βάση τραγουδιών: Προστέθηκε νέο φίλτρο για τα τραγούδια που έχουν ορισμένα timeslots.
 • Διόρθωση σφάλματος στον Spot Breaks Editor.
 • Διόρθωση προβλήματος στον χρωνματισμό των breaks ανάλογα με το πόσο φορτωμένα είναι.
 • Η βάση καλλιτεχνών δεν ανανεωνόταν όταν γινόταν αλλαγή στατθμού από workstation.

Διάφορα

 • Νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη εύρεση έντασης νέων ηχητικών. Αυτό γίνεται με βάση τον τύπο των ηχητικών.
 • Προστέθηκε επιβεβαίωση για το αν μια playlist έγινε εισαγωγή κατά την μαζική εισαγωγή playlists.
 • Προστέθηκε νέα επιλογή κατά την εισαγωγή playlist για “Σβήνει Προηγούμενη Playlist”.

Jazler Backup

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλήματα εμφανίζονταν και δεν αναφερόταν. Ακόμη η δημιουργία προσωρινού αρχείου μπορεί να μην είχε τα απαραίτητα δικαιώματα για να λειτουργήσει σωστά.
1.1.60 – 19 Σεπτεμβρίου 2023

Studio

 • Ο νέος αυτόματος επιλέγει πλέον τραγούδια αντιστάθμισης πιο σωστά.
 • Προστέθηκε η επιλογή τα σποτ με άμεση εκκίνηση να διακόπτουν assets.
 • Η ένταση της κεντρικής εξόδου δεν χαμήλωνε όταν ενεργοποιόταν instant jingle από τη 2η οθόνη (με αυτόματη ένταση ενεργοποιημένη).
 • Ο νέος αυτόματος δεν έκανε διαγραφή jingle πριν το διαφημιστικό break.
 • Διορθώθηκε ένα bug όπου τα Assets ορισμένα ως αρχεία μεταβαλλόμενου χρόνου δεν έπαιζαν ολόκληρα

Spots

 • Υλοποιήθηκε αυτόματη εισαγωγή σποτ από το πρόγραμμα AdMaster.

To top

please wait...

Loading...